Вашата гаранция за сигурност в земеделието!

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.

по повод:
70 години Добруджански земеделски институт
80 години аграрна наука в Добруджа

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ НАВЪРШВА 70 ГОДИНИ!

     Развитието на аграрната наука в Добруджа неизменно се свързва със създаването на Добруджански земеделски институт през 1951 г. и израстването му като национален научно-изследователски център. Той е продължител на дейността на Земеделския изпитателен институт в гр. Добрич, основан през 1941 г. със статут на опитна станция, която поставя началото на аграрните научни изследвания в Добруджа.
     Изминалите години оттогава до днес са оставили своя незаличим отпечатък във времето с творческото съзидание на няколко поколения учени, посветили целия си съзнателен живот и енергия на стремежа към създаване на нещо значимо и получили заслужено признание за завещаното от тях научно наследство. Съграденото от поколенията преди нас морално ни задължава да бъдем техни верни последователи. Затова ние, техните потомци, следваме път, белязан с постоянни търсения, с нови открития и реални постижения, доказвайки че сме нужни на страната ни и на обществото, в което живеем.
     С постигнатото през годините достойно прекрачихме прага на третото хилядолетие, съхранихме богатото научно наследство и традициите на земеделската наука в Добруджа, обогатявайки я с нови идеи и реални научни продукти.
     Днес Добруджански земеделски институт е доказан лидер в българската аграрна наука и практика. В негово лице българският фермер е намерил коректен партньор и гарант за сигурност в земеделието, а създадените в института научни продукти отдавна са известни отвъд пределите на България и Европа.
     С отбелязването на юбилейната годишнина изразяваме нашата почит и признателност към хилядите учени, специалисти, работници и служители на Добруджански земеделски институт, работили всеотдайно за неговото изграждане, развитие и утвърждаване като научно-изследователски център и оставили трайна следа в историята на земеделската наука в Добруджа.
     Ръководството на Добруджански земеделски институт отправя любезна покана към всички свои колеги от научната общност, настоящи и бивши служители, бизнес-партньори, земеделски производители и представители на медиите да споделят юбилейния ни празник!

Повече подробности за мероприятието - можете да прочетете тук.