Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
Управленска
Организационна
НАУКА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА
 

СЕКТОР “НАУКА”

Сектор “Наука” обединява 4 секции:
“Селекция на зърнено-житни култури”
“Селекция на слънчоглед”
“Селекция на бобови култури”
“Агротехника”
В сектор “Наука” се работи по следните направления:
- създаване на нови усъвършенствани житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед;
- разработване на нови биотехнологични методи в селекцията;
- събиране и изследване на генетични растителни ресурси;
- разработване на съвременни технологии за отглеждане на слънчоглед, зърнено-житни и бобови култури.
Към секциите са изградени няколко специализирани лаборатории – по биотехнология, фитопатология, физиология на растенията, биохимия на растенията, технологични качества, агрохимия, растителни генетични ресурси. По селекционните и изследователски проблеми работят 38 научни сътрудници, подпомагани от около 200 специалисти с висше образование, лаборанти, агротехници и работници.
“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.