Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА

На 7 юни 2019 г. от 10.00 ч.
в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
ще се проведе традиционният

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

в рамките на

ДНИ НА ТОДОР РАЧИНСКИ
В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

по повод 90-годишнината от рождението
на бележития селекционер на пшеница


На участниците ще бъдат представени сортовете зърнено-житни култури, отглеждани в опитните полета и производствените участъци на Добруджански земеделски институт. Ще им бъде предоставена възможност да разгледат на място развитието на семепроизводните посеви на сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик, създадени в Добруджански земеделски институт, семена от които ще бъдат предлагани на земеделските производители за есенната сеитбена кампания на 2019 г. Участниците ще имат възможност да разгледат и демонстрационни парцелки, засяти с пет сорта полски фасул, четири от които са подходящи за директно механизирано прибиране. Специалисти от института ще предоставят информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове. След обиколката на опитните полета и производствените участъци са предвидени дискусия по проблемите на зърнопроизводството в района и страната и делови контакти.
Ръководството на Добруджански земеделски институт
кани всички свои настоящи и бивши служители, бизнес-партньори, земеделски производители и желаещите представители на медиите
да присъстват на събитието.

“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.