Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА
“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)
 
От 2004 година Добруджански земеделски институт издава списание “Field Crops Studies”. То е продължение на поредицата научни издания от периода 1956-1963 г. – «Сборник научни трудове на ДССНИИ «Вълко Червенков» (1956-1957); “Научни трудове на ДССНИИ” (1958-1960); “Известия на ДССНИИ - Толбухин” (1961-1962) и “Известия на Института по пшеницата и слънчогледа край гр. Толбухин” (1963). До момента са излезли от печат 7 тома на списанието, в които са публикувани научни доклади и материали от конференции и работни срещи, организирани и проведени в различни научни институти от системата на Селскостопанска академия. Публикуват се научни трудове от областта на генетиката, селекцията и агротехниката на полските култури, поместват се материали, свързани с растителните генетични ресурси, растителната защита и биологичното земеделие. Помества се информация за новосъздадени сортове и хибриди от полски култури, нови научни продукти и технологии.
Досега във “Field Crops Studies” са публикувани научни материали по следните теми:
“Селекция и агротехника на културните растения” “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури” “Устойчивото земеделие – предизвикателство за съвременната аграрна наука” “Съвременни акценти на изследванията в трайни полски опити” “Селекция на полски култури” “Селекция и агротехника на ечемика” “Постижения и проблеми при полските култури” “Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”
Статиите се публикуват на български и английски език с тенденция в бъдещите броеве да се допускат материали само на английски език. Условията за публикуване в списанието могат да се открият на интернет-страницата http://fsc.dai-gt.org/ . Редакционната колегия на списанието отправя покана към всички автори, желаещи да публикуват в него, да предоставят свои оригинални материали по електронен път на e-mail-адрес: fcs@dai-gt.org

За контакти:
Доц. д-р Николай Ценов – Главен редактор
Добруджански земеделски институт
Гр. Генерал Тошево 9500
Тел.: +359 58 603125; Факс: +359 58 603183

“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.