Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
ОБЯВИ
Докторантури
Доцентури
Професури
Нормативни документи
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА
Untitled Document
П Р О Ф Е С У Р И
 
Професионално направление:6.2.Растителна защита
Специалност:Растителна защита(фитопатология)
 
Доц.д-р Валентина Георгиева Енчева ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Доц.д-р Иван Димитров Киряков
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф.д-р Илия Великов Илиев - Председател
    ДЗИ - Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.дсн Невена Стоянова Богацевска
    ИПАЗРр София
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Росица Борисова Бъчварова
    АБИ, София
РЕЦЕНЗИЯ
Прф.д-р Щелияна Христова Калинкова
    АУ, Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Проф-д-р Христо Георгиев Бозуков
    ИТТИ, Марково
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Славчо Бонев Славов
    АБИ, София
СТАНОВИЩЕ
Проф.дн Марияна Борисова Накова - Резервен член
    АУ, Пловдив
- -
Доц.д-р Виолета Савова Кондакова - Резервен член
    АБИ, София
- -
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 16.01.2015 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.2.Растителна защита
Специалност:Растителна защита (фитопатология)
 
Доц.д-р Иван Димитров Киряков ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф.д-р Илия Великов Илиев - Председател
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Валентина Георгиева Енчева
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Пепа Стоянова Шиндрова
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Невена Стоянова Богацевска
    ИПАЗР - София
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.дсн Росица Борисова Бъчварова
    АБИ, София
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.д-р Стойка Петкова Машева
    ИЗК, Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Проф-д-р Христо Георгиев Бозуков
    ИТТИ, Марково
СТАНОВИЩЕ
Проф.д-р Мария Йорданова Боровинова - Резервен член
    ИЗ, Кюстендил
- -
Проф.дн Марияна Борисова Накова - Резервен член
    АУ, Пловдив
- -
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 16.01.2015 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Специалност:Селекция е семепроизводство на културните растения
 
доцент д-р Иванка Стоева Стоева ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф. дсн Неделчо Тодоров Мерсинков
    пенсионер
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. дсн Димитър Христов Павлов
    Тр.унивелситет - Ст.Загора
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.д-р Драгомир Господинов Вълчев
    ИЗ - Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Дочка Ценова Димова
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Валентин Байчев Георгиев
    ДЗИ - Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Татяна Петкова Петрова
    ДЗИ - Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц. д-р Нели Кирилова Вълкова
    ИПК - Чирпан
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 28.04.2015 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Специалност:Общо земеделие
 
доцент д-р Емил Антонов Пенчев ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф. дсн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ - Ген. Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. дсн Петко Георгиев Иванов
    Пенсионер
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.д-р Дочка Ценов Димова
    АУ - Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев
    ЗИ - Карнобат
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Дияна Лилова Светлева
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Петър Иванов Иванов
    Пенсионер
СТАНОВИЩЕ
Проф.д-р Маргарита Иванова Нанкова
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 28.04.2015 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Специалност:Селекция и семепроизводство на културните растения
 
Доц. д-р Юлия Петкова Енчева ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф.дн Росица Борисова Бъчварова
    
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.дн Диана Лилова Светлева
    
РЕЦЕНЗИЯ
Доц. д-р Виолета Златева Божанова
    
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.дсн Димитър Дойнов Генчев
    
СТАНОВИЩЕ
Проф.д-р Иван Димитров Киряков
    
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Марина Бинева Граматикова
    
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин
    
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 08.09.2016 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Специалност:Селекция и семепроизводство на културните растения
 
Доц. д-р Валентин Байчев Георгиев ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф. дн Дияна Лилова Светлева
    АУ - Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева
    ИЗ - Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц. д-р Тодорка Савова Тонева
    ИЗ - Карнобат
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Михаил Николов Христов
    ДЗИ-Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц. дн Иван Димитров Тодоров
    Пенсионер
СТАНОВИЩЕ
Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 30.06.2017 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1 "Растениевъдство"
Специалност:"Общо земеделие"
 
Генчо Милев Милев ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
проф. дн Тодор Симеонов Кертиков
    ИФК, Плевен
РЕЦЕНЗИЯ
проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
проф. д-р Тотка Тодорова Митова-Трифонова
    ИПАЗР "Н. Пушкаров", София
РЕЦЕНЗИЯ
проф. д-р Емил Антонов Пенчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
доц. д-р Иван Димитров Спасов
    ИПАЗР "Н. Пушкаров", София
СТАНОВИЩЕ
доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
доц. д-р Петър Стоянов Янков
    ТУ, Варна
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 4.09.2017г с Протокол №
 

 
“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК
„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.