Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
НАЧАЛО
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ
ОБЯВИ
Докторантури
Доцентури
Професури
СЕКЦИИ
ПРОДУКТИ
Местонахождение
Field Crops Studies
Профил на купувача
Профил на купувача
след 15.04.2016 г.
Контакт
СЛУЖЕБНА ПОЩА

Untitled Document
П Р О Ф Е С У Р И
 
Професионално направление:6.2.Растителна защита
Специалност:Растителна защита(фитопатология)
 
Доц.д-р Валентина Георгиева Енчева ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Доц.д-р Иван Димитров Киряков
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф.д-р Илия Великов Илиев - Председател
    ДЗИ - Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.дсн Невена Стоянова Богацевска
    ИПАЗРр София
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Росица Борисова Бъчварова
    АБИ, София
РЕЦЕНЗИЯ
Прф.д-р Щелияна Христова Калинкова
    АУ, Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Проф-д-р Христо Георгиев Бозуков
    ИТТИ, Марково
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Славчо Бонев Славов
    АБИ, София
СТАНОВИЩЕ
Проф.дн Марияна Борисова Накова - Резервен член
    АУ, Пловдив
- -
Доц.д-р Виолета Савова Кондакова - Резервен член
    АБИ, София
- -
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 16.01.2015 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.2.Растителна защита
Специалност:Растителна защита (фитопатология)
 
Доц.д-р Иван Димитров Киряков ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф.д-р Илия Великов Илиев - Председател
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Валентина Георгиева Енчева
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Пепа Стоянова Шиндрова
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Невена Стоянова Богацевска
    ИПАЗР - София
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.дсн Росица Борисова Бъчварова
    АБИ, София
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.д-р Стойка Петкова Машева
    ИЗК, Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Проф-д-р Христо Георгиев Бозуков
    ИТТИ, Марково
СТАНОВИЩЕ
Проф.д-р Мария Йорданова Боровинова - Резервен член
    ИЗ, Кюстендил
- -
Проф.дн Марияна Борисова Накова - Резервен член
    АУ, Пловдив
- -
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 16.01.2015 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Специалност:Селекция е семепроизводство на културните растения
 
доцент д-р Иванка Стоева Стоева ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф. дсн Неделчо Тодоров Мерсинков
    пенсионер
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. дсн Димитър Христов Павлов
    Тр.унивелситет - Ст.Загора
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.д-р Драгомир Господинов Вълчев
    ИЗ - Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Дочка Ценова Димова
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Валентин Байчев Георгиев
    ДЗИ - Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц.д-р Татяна Петкова Петрова
    ДЗИ - Ген. Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц. д-р Нели Кирилова Вълкова
    ИПК - Чирпан
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 28.04.2015 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Специалност:Общо земеделие
 
доцент д-р Емил Антонов Пенчев ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф. дсн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ - Ген. Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. дсн Петко Георгиев Иванов
    Пенсионер
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.д-р Дочка Ценов Димова
    АУ - Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев
    ЗИ - Карнобат
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Дияна Лилова Светлева
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Петър Иванов Иванов
    Пенсионер
СТАНОВИЩЕ
Проф.д-р Маргарита Иванова Нанкова
    ДЗИ - Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 28.04.2015 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Специалност:Селекция и семепроизводство на културните растения
 
Доц. д-р Юлия Петкова Енчева ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф.дн Росица Борисова Бъчварова
    
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.дн Диана Лилова Светлева
    
РЕЦЕНЗИЯ
Доц. д-р Виолета Златева Божанова
    
РЕЦЕНЗИЯ
Проф.дсн Димитър Дойнов Генчев
    
СТАНОВИЩЕ
Проф.д-р Иван Димитров Киряков
    
СТАНОВИЩЕ
Проф.дсн Марина Бинева Граматикова
    
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин
    
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 08.09.2016 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Специалност:Селекция и семепроизводство на културните растения
 
Доц. д-р Валентин Байчев Георгиев ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
Проф. дн Дияна Лилова Светлева
    АУ - Пловдив
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева
    ИЗ - Карнобат
РЕЦЕНЗИЯ
Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
Доц. д-р Тодорка Савова Тонева
    ИЗ - Карнобат
СТАНОВИЩЕ
Проф. д-р Михаил Николов Христов
    ДЗИ-Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
Доц. дн Иван Димитров Тодоров
    Пенсионер
СТАНОВИЩЕ
Проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 30.06.2017 с Протокол №
 

 
Професионално направление:6.1 "Растениевъдство"
Специалност:"Общо земеделие"
 
Генчо Милев Милев ПРИНОСИ
 
Ж У Р И
 
проф. дн Тодор Симеонов Кертиков
    ИФК, Плевен
РЕЦЕНЗИЯ
проф. дн Димитър Дойнов Генчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
РЕЦЕНЗИЯ
проф. д-р Тотка Тодорова Митова-Трифонова
    ИПАЗР "Н. Пушкаров", София
РЕЦЕНЗИЯ
проф. д-р Емил Антонов Пенчев
    ДЗИ-Ген.Тошево
СТАНОВИЩЕ
доц. д-р Иван Димитров Спасов
    ИПАЗР "Н. Пушкаров", София
СТАНОВИЩЕ
доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев
    АУ - Пловдив
СТАНОВИЩЕ
доц. д-р Петър Стоянов Янков
    ТУ, Варна
СТАНОВИЩЕ
 
Дата на публикуване на рецензиите и становищата : 4.09.2017г с Протокол №
 

 
“FIELD CROPS STUDIES”
(“Изследвания върху полските култури”)

БАЗОВИ СЕМЕНА
на АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
за пролетна сеитбена
кампания, 2019 г.

ДНИ
НА ТОДОР РАЧИНСКИ
В ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

5-7 юни 2019 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
7 юни 2019 г., 10.00 ч.

Международна научна конференция
„Съвременната селекция
и агротехника
на полски култури –
иновативни решения
и перспективи“
5-6 юни 2019 г.,
парк-хотел
„Изида“ – гр. Добрич