Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„Съвременната селекция и агротехника на полски култури –
иновативни решения и перспективи“
5 - 6 Юни 2019
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 23.05.2019
Изпращане на заявки за участие в конференцията
Срокът изтече
До 30.04.2019
Ранно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 30.05.2019
Късно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 10.07.2019
Изпращане на доклади в окончателен вид
Срокът изтече
Untitled Document

Условия за участие:

      Заявка за участие в конференцията се попълват до 30-ти април 2019 г. на адрес: http://www.dai-gt.org/bg/conference/. В заявката за участие на първия автор се включват придружаващите лица/слушателите.

      Допуска се участие с доклади и постери по съответните научни направления. Участва се с максимум два доклада и/или постери като основен автор.

      Цялата делова кореспонденция се осъществява по електронен път. Докладите в окончателния им вид се изпращат най-късно до 10-ти юли 2019 г. на адрес: fcs@dai-gt.org. Запитвания, касаещи конференцията, кандидатите за участие могат да отправят на e-mail: n_secretary@dai-gt.org; hpstoyanov@abv.bg.

      Материалите от конференцията, отговарящи на изискванията, ще бъдат публикувани в специализираното издание на ДЗИ – Ген. Тошево “Field Crops Studies” (електронен вариант): http://fcs.dai-gt.org/.
      Официални езици на конференцията са български и английски.

      Тематични направления по темата на конференцията:

1. Селекция и генетика на културните растения
2. Растителна защита и агроекология на културните растения
3. Агротехника на културните растения и агроикономика

      Докладите следва да бъдат подготвени за представяне с мултимедия. Допустимо времетраене на презентацията на докладите – максимум 15 минути.

      Такса правоучастие:

  Платена до 30.04.2019 Платена след 30.04.2019
Участие с до 2 доклада/постера
като първи автор
100 лв. 120 лв.
Студенти и докторанти 50 лв. 60 лв.
Слушатели 50 лв. 60 лв.
Придружаващи лица 50 лв. 60 лв.

 

      Таксата правоучастие включва достъп до сесиите на конференцията, материалите от конференцията, официална вечеря, 2 обяда, кафе-паузи.

      Таксата се внася най-късно до 31 май 2019 г. по следната банкова сметка:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
УниКредит Булбанк – Офис Генерал Тошево
IBAN: BG35UNCR96603139981618
BIC: UNCRBGSF
/за участие в научна конференция на Добруджански земеделски институт/

      Ако слушателите/придружителите желаят да получат материалите от конференцията, те следва да заплатят пълната такса.

      Докторантите/студентите следва да представят копие на валиден документ (служебна бележка, заповед за зачисляване, уверение или студентска книжка), удостоверяващ, че са докторанти/студенти.

      На платежния документ задължително да се изпишат името на лицето, превело таксата за правоучастие, и имената на лицата, за които е преведена таксата.

      Важно!
       В деня на пристигането си участниците следва да носят със себе си документа за преведена такса за уреждане на евентуални недоразумения.
      За запитвания, касаещи таксата за участие: n_secretary@dai-gt.org; hpstoyanov@abv.bg

      Пътни, дневни разходи и нощувки се поемат от участниците. Информация за възможностите за настаняване ще бъде оповестена във второто съобщение.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

      До 30.04.2019 – Изпращане на заявки за участие в конференцията
      До 30.04.2019 – Ранно внасяне на такса правоучастие
      До 31.05.2019 – Късно внасяне на такса правоучастие
      До 10.07.2019 – Изпращане на доклади в окончателен вид