Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„Съвременната селекция и агротехника на полски култури –
иновативни решения и перспективи“
5 - 6 Юни 2019
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 30.04.2019
Изпращане на заявки за участие в конференцията
остават 11 дни!
До 30.04.2019
Ранно внасяне на такса правоучастие
остават 11 дни!
До 30.05.2019
Късно внасяне на такса правоучастие
остават 42 дни!
До 10.07.2019
Изпращане на доклади в окончателен вид
остават 82 дни!
Untitled Document

Селекция и генетика на културните растения

Hristo Stoyanov
Постер: Eastern Agricultural Complex - an example of ancient breeding

Hristo Stoyanov
Постер: Cereals breeding - science or art?

Христо Стоянов
Постер: Формиране на класа при различни сортове тритикале

Христо Стоянов, Стефан Димитров
Постер: Начални изследвания върху пригодността за използване на дрон в селекционната работа при тритикале


Растителна защита и агроекология на културните растения

Й. Станоева
Постер: Динамика на разпространение на брашнестата мана по пшеницата в района на Добруджански земеделски институт за периода за периода 2016-2017


Агротехника на културните растения и агроикономика

Христина Георгиева
Постер: Влияние на биомасата в четириполно сеитбообръщение върху развитието на обикновена зимна пшеница сорт Садово 1

Ана Самодова
Постер: Добив зърно и елементи на добива при обикновена зимна пшеница отглеждана при условията на Пазарджишки район