Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„Съвременната селекция и агротехника на полски култури –
иновативни решения и перспективи“
5 - 6 Юни 2019
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 23.05.2019
Изпращане на заявки за участие в конференцията
Срокът изтече
До 30.04.2019
Ранно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 30.05.2019
Късно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 10.07.2019
Изпращане на доклади в окончателен вид
Срокът изтече
Untitled Document

Селекция и генетика на културните растения

Hristo Stoyanov
Постер: Eastern Agricultural Complex - an example of ancient breeding

Hristo Stoyanov
Постер: Cereals breeding - science or art?

Христо Стоянов
Постер: Формиране на класа при различни сортове тритикале

Христо Стоянов, Стефан Димитров
Постер: Начални изследвания върху пригодността за използване на дрон в селекционната работа при тритикале

Галин Георгиев
Постер: НОВ БЪЛГАРСКИ ХИБРИД СЛЪНЧОГЛЕД - "ГТС ТЕДИ"

Тодор Александров, Татяна Петрова, Емил Пенчев
Постер: Интензивни селекционни линии твърда пшеница (Triticum durum Desf.) с повишена студоустойчивост, ниско и устойчиво на полягане стъбло и добра продуктивност, създадени в ДЗИ - Генерал Тошево.

Gergana Desheva, Evgenia Valchinova, Albena Pencheva, Svilena Tosheva
Постер: The effect of NaCl salinity on germination and seedling growth of rye seeds (Secale cereale L.)

Gergana Desheva, Evgenia Valchinova, Albena Pencheva, Svilena Tosheva
Постер: Influence of different salt concentration on germination, seedling growth and water uptake of oat seeds (Avena sativa L.)

Йорданка Бакларова, Галина Михова
Постер: Стопанска характеристика на нов сорт зимен фуражен ечемик Фанагория

Николай Ценов, Тодор Губатов, Иван Янчев, Пламен Чамурлийски
Доклад: Корелационен и path-анализ на добива и свързаните с добива зърно признаци при зимната обикновена пшеница (Triticum aestivum L.)

Пенчев Е. , С.Донева
Постер: Сравнително изпитване на различни методи за отмиване на глутена в зърно и брашно на обикновена пшеница

Стефан Вълчинков Пенка Вълчинкова
Доклад: Динамика на продуктивноста на царевични хибриди от различни групи по вегетация за период от 18 години

Пенка Вълчинкова, Стефан Вълчинков
Постер: Влияние на осмотичния стрес върху хетерозисните прояви на хибриди царевица от различни групи на зрелост

Рангел Драгов1, Дечко Дечев, Виолета Божанова, Красимира Танева и Спасимира Недялкова
Доклад: ХЕЛИКС - нов сорт твърда пшеница (Triticum durum Desf.)

Желязко Вълчинков, Анелия Кътова
Доклад: Оценка по продуктивност на семена при образци пасищен райграс (Lolium perenne L.)

Желязко Вълчинков, Анелия Кътова
Постер: Оценка по продуктивност на фураж при образци пасищен райграс (Lolium perenne L.)

Желязко Вълчинков, Анелия Кътова
Постер: Оценка по продуктивност на семена при образци пасищен райграс (Lolium perenne L.)

Мариета Нешева, Валентина Божкова
Постер: Унаследяване формата на короната на дърветата при кайсиеви хибриди

Пламен Серафимов, Ирена Голубинова, Валентина Енчева
Доклад: Алелопатичния ефект на Orobanche cumana Wallr. върху поникването и първоначалното развитие на генотипове Helianthus annuus L.

Пламен Серафимов Ирена Голубинова
Постер: Влияние на Цикоцел 750 СЛ върху кълняемостта на семената от образци Sorghum bicolor L. и Sorghum vulgare var. technicum Körn

Ирена Голубинова, Пламен Серафимов
Постер: Проучване върху съдържанието на танини при сорго за зърно (Sorghum bicolor L.)

Соня Донева, Христо Стоянов
Постер: Полиморфизъм на запасните ендоспермови белтъци в тритикале

Даниела Вълкова
Постер: Създаване на линии и хибриди слънчоглед, устойчиви на хербициди

Веселина Добрева
Постер: Посевните свойства на семената-основа за увеличаване на добива от зърно при ечемика

B Kobiljski, G Mladenovic, Z Jestrovic
Доклад: Breeding two season (2S) cereals for a changing climate

Милка Димитрова - Донева, Дарина Димова
Постер: Вариране на някои признаци, свързани с добива при сортове зимен ечемик

Tatyana Todorova, Ivan Kiryakov, Emil Penchev
Постер: Improvement of Grain Legume Production Using Induced Mutations

Tatyana Todorova, Ivan Kiryakov, Emil Penchev
Постер: Major Traits Improved by Mutation Breeding in Legumes

ас. д-р. Георги Георгиев,доц. д-р. Галин Георгиев, доц. д-р. Нина Ненова, ас. Пенка Пеевска, гл. ас. д-р. Даниела Вълкова
Постер: Проучване промяната на климатичните условия върху изменението на важни количествени показатели при родителски линии и хибридни комбинации слънчоглед

слушател
Доклад: слушател

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Постер: Прояви на хетерозис и наследяване на листно площните фотосинтетични показатели при високо продуктивен средно късен хибрид царевица Кнежа 561

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Постер: Проучване влиянието на братимостта на растенията при хибриди захарна /сладка/ царевица върху височината и броя на кочаните от растение

Соня Донева, Румяна Александрова
Постер: Приложение на глиадиновия алелен състав като маркер за сухоустойчивост в селекцията на хлебна пшеница

Наталия Петровска, Валентина Вълкова
Постер: Комбинативна способност за добив зърно на средно ранни самоопрашени линии царевица

Валентина Вълкова, Наталия Петровска
Постер: Семепроизводна характеристика на линиите КС 10 9 и ХМ 9923

Wallace
Äîêëàä: TNQiFhMxrMANLRRQ

Seth
Äîêëàä: cDIXHztueeSaRL

Jarrod
Ïîñòåð: wAjQGzWmuoRFeDz

Quentin
Ïîñòåð: baHtEesIGMvIWhusU

Gerardo
Ïîñòåð: GCBEWubfiquJtYZLlE

Vernon
Ïîñòåð: aTWVjfxjLNyEbBw

Vance
Ïîñòåð: HPfOvFNbptQHp

Carol
Äîêëàä: EePKLTzSOqDU

Donnell
Äîêëàä: GxYZEtRtmS

Dewitt
Äîêëàä: apvShzzauWzhgAHAxtI

Merle
Äîêëàä: VzZWrGlDfCkPMc

Gustavo
Äîêëàä: kgtySVYbwrgJ

Gregorio
Ïîñòåð: FoLdCkWVqNvYaQWQy

Santiago
Ïîñòåð: zuGmagUJCm

Rigoberto
Ïîñòåð: iLufxtVAkBBGrepMOh

Thomas
Ïîñòåð: pONrwfvNDXmevoEKKD

Roger
Ïîñòåð: bHskjxraIcMiYvg

Makayla
Äîêëàä: QHAWgipybnSODpbDFk

Alexander
Äîêëàä: zkATGjIrAIu

Spencer
Äîêëàä: VfzncFrcYK

Goodsam
Äîêëàä: HyMfMhsMovUbgw

Hannah
Äîêëàä: PCjmtYMgakOafBebG

Alexandra
Äîêëàä: gDTdsrRFnR

Gabrielle
Äîêëàä: oQDuxJWaWcTdpn

Jayden
Äîêëàä: vhQsqNpNIFybt

Jerrell
Äîêëàä: NPflYiymWrCUu

Keven
Äîêëàä: yuqeJbhTgqyL


Растителна защита и агроекология на културните растения

Parker
Ïîñòåð: uTnBBDJMfh

Danielle
Ïîñòåð: TFJILfMfBgDqAJvUG

Lindsey
Ïîñòåð: taiTNjiWlwwEzQWzll

Ava
Ïîñòåð: FSlzbigvHaus

Mitch
Ïîñòåð: wZPDxYsPASNdUewzm

Jonas
Ïîñòåð: CRpRUfVluIYiuKWXVOC

Micah
Ïîñòåð: YurIPVzZQQKfGOfpB

Jane
Ïîñòåð: ZnRhHXywQFr

Warner
Ïîñòåð: JHoPpbHrBo

Johnathan
Ïîñòåð: zXfkdGCiTSRfQHwizVD

Jennifer
Äîêëàä: fyoICdUTwYW

Melissa
Äîêëàä: OGMahRJoiLDlPCUH

Cortez
Äîêëàä: iaDQElhqbTPBYJFu

Donald
Äîêëàä: JkgDVUdewnmTUO

Buster
Äîêëàä: ZMXkQBQJRhjKajnRn

Hiram
Ïîñòåð: jTGQVdJXldoWurjq

Emmanuel
Ïîñòåð: fAPIUbwxRkfIaiFF

Earle
Ïîñòåð: RQJnQmmFwTj

Daryl
Ïîñòåð: TyJfieWMFuzCimBqeWJ

Ashley
Ïîñòåð: NzRbXNpeeNTPypi

Errol
Äîêëàä: kiNrrHEDKRXF

Marty
Äîêëàä: JfFsjdeTOp

Robbie
Äîêëàä: JrrhOklCYa

Arlen
Äîêëàä: pIGdOixkzDASvikIQ

Orval
Äîêëàä: poWkKDnwiOLh

S. Nedyalkova, R. Rodeva
Постер: Reaction of durum wheat cultivars to Zymoseptoria tritici at seedling stage

Пламен Серафимов, Росица Тодорова, Ирена Голубинова
Постер: Селективност на хербицида Клеранда при соя [Glycine max (L.) Merr.]

Дияна Александрова, Петър Чавдаров
Постер: Химична защита срещу Еrwinia amylovora (Burill) в in vitro условия

Аньо Митков, Мариян Янев, Нешо Нешев, Тоньо Тонев
Постер: ХЕРБИЦИДЕН КОНТРОЛ НА САМОСЕВКИ ОТ CLEARFIELD® РАПИЦА И КОРИАНДЪР ПРИ ЗИМНА ПШЕНИЦА

Аньо Митков, Мариян Янев, Нешо Нешев, Тоньо Тонев
Постер: ХЕРБИЦИДЕН КОНТРОЛ НА САМОСЕВКИ ОТ CLEARFIELD® РАПИЦА И КОРИАНДЪР ПРИ ЗИМНА ПШЕНИЦА

Аньо Митков, Мариян Янев, Нешо Нешев, Тоньо Тонев
Постер: ХЕРБИЦИДЕН КОНТРОЛ НА САМОСЕВКИ ОТ CLEARFIELD® РАПИЦА И КОРИАНДЪР ПРИ ЗИМНА ПШЕНИЦА

Вихра Стойнова, Дияна Некова
Постер: Оценка пригодността на обработваемите земи за ефективно стопанско ползване в област Добрич и определяне на необходимите почвозащитни мерки.

Вихра Стефанова
Постер:

Тома Шишков, Емил Иванов Димитров
Постер: Екологични функции и характеристики на черноземи от региона на Добрич

Зорница Петрова, Даниела Вълкова, Нина Ненова
Постер: Ефект на внасянето на хербицидни комбинации върху добива на слънчоглед хибрид Калия

Иван Киряков, Керанка Жечева
Постер: Мицелна съвместимост и агресивност на български изолати от Sclerotinia sclerotiorum

Теодора Баракова, Стоян Георгиев
Постер: Effect of Some Herbicides and Their Mixtures with Growth Regulator and Foliar Fertilizer on the Primary Root Length of Cotton Seeds (Gossypium Hirsutum L.)

Галина Михова
Доклад: Абиотични рискови фактори при производството на зимни зърнено-житни култури в Южна Добруджа

Й. Станоева
Постер: Динамика на разпространение на брашнестата мана по пшеницата в района на Добруджански земеделски институт за периода за периода 2016-2017


Агротехника на културните растения и агроикономика

Христина Георгиева
Постер: Влияние на биомасата в четириполно сеитбообръщение върху развитието на обикновена зимна пшеница сорт Садово 1

Ана Самодова
Постер: Добив зърно и елементи на добива при обикновена зимна пшеница отглеждана при условията на Пазарджишки район

Х. Кирчев, В. Байчев, Р. Георгиева, Х. Стоянов, А. Мухова, С. Добрева
Постер: Кратък преглед на тритикале (х Triticosecale Wittmack) в света и у нас (обзор).

Иван Янчев, Цветанка Райчева
Постер: Проучване върху продуктивността при сортове лавандула в зависимост от някой морфологични и анатомични особе3ности

Люба Глогова, Монко Нанков
Постер: Статистически анализ на височината на растенията на хибриди Кн-517 и Кн-613, в зависимост от минералното торене и гъстота на посева

Минка Колева
Постер: Влияние на нови биологично-активни вещества при памук

Генчо Милев, Руска Димитрова
Постер: EFFECT OF THE SOWING NORM AND NITROGEN FERTILIZATION ON THE YIELD FROM DRY BEAN (Phaseolus vulgaris L.) CULTIVAR BLYAN

Георги Георгиев, Галина Найденова, Росица Тодорова
Постер: Влияние на срока на сеитба и междуредовото разстояние върху структурните елементи на добива при два сорта соя

Монко Нанков, Люба Глогова
Постер: Статистическа оценка на добива на хибриди Кн-517 и Кн-613, в зависимост от минералното торене и гъстота на посева

Атанас Атанасов, Маргарита Нанкова, Илия Илиев
Постер: Генотипна вариабилност на продуктивността и ефективност на използване на азота от пшеницата в зависимост от основни агротехнически практики

Атанас Атанасов, Маргарита Нанкова
Постер: Принос на предшественика и условията на хранителния режим за продуктивността и физичните характеристики на фуражни образци ечемик

Ваня Делибалтова
Постер: Сравнително проучване на сортове обикновена пшеница за условията на Югоизточна България

Милена Радевска, Минка Колева
Постер: ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ И РАСТЕЖНИЯ РЕГУЛАТОР АМАЛГЕРОЛ ВЪРХУ ДОБИВА НА ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА