Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„Съвременната селекция и агротехника на полски култури –
иновативни решения и перспективи“
5 - 6 Юни 2019
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 23.05.2019
Изпращане на заявки за участие в конференцията
Срокът изтече
До 30.04.2019
Ранно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 30.05.2019
Късно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 10.07.2019
Изпращане на доклади в окончателен вид
Срокът изтече

В памет на Тодор Рачински
(1929 – 1980)

     В историята на българската селекция на пшеница има имена, покорили световни върхове и прославили страната ни далеч извън нейните предели. В средата на 20-ти век Добруджански земеделски институт дава на света името ТОДОР РАЧИНСКИ, чиито живот и дело го превръщат в непреходна легенда, в символ на съзидание, в синоним на посветеност на науката и човешко достойнство, в еталон за всеотдайност, скромност и човечност.

     Талантлив учен и бележит селекционер, изтъкнат популяризатор на българската агрономическа наука и селекционните постижения в нашата страна, Тодор Рачински отдава целия си съзнателен живот, професионален опит и енергия на възхода на земеделската наука и родното селско стопанство.

     Деветдесет години ни делят от рождението на този забележителен феномен в българската селекция във Враца на 4. юли през далечната 1929 г.

     Селекционер на пшеница в Добруджански земеделски институт от 1963 г. до кончината си. Директор на института от декември 1974 до 1980 г.

     В периода 1970-1979 г. създава 22 сорта пшеница, сред които Русалка, Чародейка, Юбилей, Тракия, Огоста, Скития, Рубин. Разработва теоретични и методични въпроси от приложната генетика на пшеницата. Извършва ценни изследвания по наследяването на количествените признаци, обуславящи продуктивността при пшеницата, както и най-подробни проучвания върху качеството на зърното и възможностите за съчетаване по селекционен път на високата продуктивност с високите технологични показатели.

     Пръв оценява и използва световните селекционни постижения и ги въвежда в селскостопанската практика на страната; пръв създава и внедрява нискостъблените пшеници с повишена продуктивност и висока устойчивост на полягане, използва нови генетични източници за увеличаване потенциала на класа, за устойчивост срещу болести и други стресови фактори, за повишаване на качеството на зърното. Автор на 55 научни и научно-популярни публикации.

     Завършва жизнения си път на 26. декември 1980 г. при автомобилна злополука, оставяйки след себе си трайна следа и ценно наследство за поколенията. Името му остава съхранено завинаги в народната памет и заслужено се ползва от почитта не само на своите съвременници, но и на своите потомци.

     На 90-годишнината от рождението на бележития селекционер посвещаваме Международната научна конференция: „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи“, която ще се проведе на 5 и 6 юни 2019 година по инициатива на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево. Основната цел на конференцията е да се популяризира прилагането на иновативни решения в селекцията и агротехниката на полски култури, които откриват нови перспективи за развитието на конкурентно земеделие.

УСПЕШНО УЧАСТИЕ!