Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„СЪВРЕМЕННАТА СЕЛЕКЦИЯ И АГРОТЕХНИКА НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ –
ЗАЛОГ ЗА СИГУРНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“
26 - 27 септември 2018 г., КК "АЛБЕНА"
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 15.07.2018
Изпращане на заявки за участие и резюмета на доклади
Срокът изтече
До 15.08.2018
Внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 15.10.2018
Изпращане на текста на пълните доклади
Срокът изтече
Untitled Document
ТАЛОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


валиден адрес за потвърждаване на заявката и кореспонденция