Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„Съвременната селекция и агротехника на полски култури –
иновативни решения и перспективи“
5 - 6 Юни 2019
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 23.05.2019
Изпращане на заявки за участие в конференцията
Срокът изтече
До 30.04.2019
Ранно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 30.05.2019
Късно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 10.07.2019
Изпращане на доклади в окончателен вид
Срокът изтече
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 
Председател:   Доц. д-р инж. Илия Илиев - Директор на ДЗИ – Генерал Тошево
 
Членове:   Чл. кор. НААН, проф. д-р Олександр Демидов Проф. д-р Генчо Милев
  Доц. д-р Галина Вологдина Проф. д-р Иван Киряков
  Акад. Драган Шкорич Проф. д-р Емил Пенчев
  Проф. д-р Борислав Кобилски Проф. д-р Валентина Енчева
  Проф. д-р Стеван Маширевич Доц. д-р Нина Ненова
  Проф. д-р Мария Пакуреану Доц. д-р Галин Георгиев
  Проф. д-р Ялчин Кайя Доц. д-р Татяна Петрова
  Д-р Реджеп Кайя Доц. д-р Галина Михова
  Костадин Костадинов – председател на НАЗ Гл. ас. д-р Зорница Петрова
 
Организационен секретар: Гл. ас. д-р Даниела Вълкова

Технически секретариат
 
  Ас. д-р Георги Георгиев Румяна Александрова
  Ас. д-р Христо Стоянов Димитрина Николова
  Ас. д-р Соня Донева Катя Делчева
  Ас. Пенка Пеевска Калина Илиева
  Ас. Атанас Атанасов инж. Стефан Димитров
  Йорданка Бакларова Соня Димитрова
  Стиляна Великова инж. Георги Георгиев
  Пламена Феодорова