Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„СЪВРЕМЕННАТА СЕЛЕКЦИЯ И АГРОТЕХНИКА НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ –
ЗАЛОГ ЗА СИГУРНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“
26 - 27 септември 2018 г., КК "АЛБЕНА"
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 15.07.2018
Изпращане на заявки за участие и резюмета на доклади
Срокът изтече
До 15.08.2018
Внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 15.10.2018
Изпращане на текста на пълните доклади
Срокът изтече
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 
Почетен председател:   Проф. д-р Васил Николов - Председател на ССА
 
Председател:   Доц. д-р инж. Илия Илиев - Директор на ДЗИ – Генерал Тошево
 
Членове:   Проф. д-р Мария Дука Проф. д-р Маргарита Нанкова
  Проф. д-р Нада Хладни Проф. д-р Валентина Енчева
  Проф. д-р Мария Пакуреану Проф. д-р Емил Пенчев
  Проф. д-р Ялчин Кайя Доц. д-р Нина Ненова
  Проф. д-р Силвана Манасиевска Доц. д-р Галина Михова
  Гл. ас. д-р Нечми Бесер Доц. д-р Галин Георгиев
  Проф. д-р Генчо Милев Доц. д-р Татяна Петрова
  Проф. д-р Иван Киряков Доц. д-р Ваня Иванова
 
Организационен секретар: Гл. ас. д-р Даниела Вълкова

Технически секретариат
     
  Гл. ас. д-р  Зорница Петрова
  Ас.  Пенка Пеевска
  Ас.  Георги Георгиев
  Ас.  Атанас Атанасов
  Ас.  Христо Стоянов
    Катя Делчева
    Калина Илиева
  инж.  Стефан Димитров
    Соня Димитрова