Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„СЪВРЕМЕННАТА СЕЛЕКЦИЯ И АГРОТЕХНИКА НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ –
ЗАЛОГ ЗА СИГУРНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“
26 - 27 септември 2018 г., КК "АЛБЕНА"
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 15.07.2018
Изпращане на заявки за участие и резюмета на доклади
Срокът изтече
До 15.08.2018
Внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 15.10.2018
Изпращане на текста на пълните доклади
Срокът изтече

     В настоящите условия за развитие на земеделието селекцията и агротехниката на български сортове полски култури и отглеждането на различни породи преживни животни представляват определящ фактор за решаване на актуалните проблеми на селското стопанство. Нещо повече - те следва да се разглеждат като част от националната стратегия за развитието на българското земеделие и като гаранция за националната сигурност на страната ни. За постигане на целите на съвременното земеделие все повече се налага задълбочаване на връзката и взаимодействието между земеделската наука и селскостопанското производство. От първостепенно значение е и обменът на информация между учени на национално и международно ниво, споделянето и популяризирането на вече реализирани постижения и нови идеи, целящи издигането на земеделската наука на ново ниво, съответстващо на изискванията и предизвикателствата на новото време.

     С такава цел на 26 и 27 септември 2018 г. в КК „Албена“ ще се проведе инициираната от Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – залог за сигурност в земеделието“.

     С провеждането на научната конференция и публикуването на научните материали в сп. “Field Crops Studies” целим да очертаем перспективите в развитието на съвременната растениевъдна и животновъдна селекция и да популяризираме прилагането на иновативни решения в селекцията и агротехника на полски култури, които са предпоставка за развитието на конкурентно земеделие.

УСПЕШНО УЧАСТИЕ!