Вашата гаранция за сигурност в земеделието!
Международна научна конференция
„Съвременната селекция и агротехника на полски култури –
иновативни решения и перспективи“
5 - 6 Юни 2019
НАЧАЛО
Организационен комитет
Условия за участие
Регистрация
Контакти
Постъпили заявки

ВАЖНИ СРОКОВЕ!!!

До 23.05.2019
Изпращане на заявки за участие в конференцията
Срокът изтече
До 30.04.2019
Ранно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 30.05.2019
Късно внасяне на такса правоучастие
Срокът изтече
До 10.07.2019
Изпращане на доклади в окончателен вид
Срокът изтече
Untitled Document
 

Адрес за кореспонденция:

9521 Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево
Тел.: 058 603 125

Гл. ас. д-р Даниела Вълкова – Секретар на конференцията

e-mail: n_secretary@dai-gt.org
тел.: 058 653 253; 0894 335 188